Онлайн магазин www.frash.eu е собственост на "Фраш.БГ Уеб" ЕООД  ЕИК: 205961791, с адрес на регистрация -  гр.Троян 5600, ул.Генерал Карцов №140 телефон 0888977033. 
     - frash.bg EООД създава и поддържа електронния магазин и допуска продавачи да предлагат и продават стоки в него 
     - определя общи условията при които се продават стоките
     - frash.bg EООД има пълните права да променя съдържанието на сайта и начините за достъп до него